Giỏ hàng
×

Bạn hãy điền đầy đủ thông tin

Hương Beauty Spa

Chủ đầu tư: chị Hương

Hương Beaty Spa là một spa cao cấp theo phong cách Nhật Bản, tại Mai Hắc Đế, Hà Nội. Được thiết kế, hoàn thiện theo phong cách Á Đông, chủ đạo là phong cách Nhật Bản, trong đó chấm phá những nét hiện đại. Vật liệu, chất liệu sử dụng cao cấp. Trong đó, có sử dụng nhiều vật liệu, chất liệu truyền thống như mây, tre...